วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพิธีการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ. ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี